Undervannskabler for dynamisk arbeid

Disse kablene har mye til felles med ROV-kablene som også forbinder verktøyet til kontrollmodulen. Disse kablene gir strømforsyning til fremdrift,...

ROV-kabler

ROV kabler er navlestrengen fra ROV, enten direkte til overflaten, eller via et forsynings – og kontroll system (TMS) og...

Systemkabler

Akustiske eller magnetiske signatur i et område kartlegges av et antall sensorer som er plassert eller forankret på havbunnen. System...

Skyve Inspeksjonskabler

Skyvekabler brukes for video inspeksjon utstyr som brukes i rør inspeksjon i industrien. Disse kablene har en stiv kjerne av lett...

Nøytral oppdrift ROV kabler

Undervannsfarkoster (ROV) har normalt en forbindelse i en kabel ”navlestreng” som leverer elektrisk strøm og fiberoptikk for å overføre data....

TMS kabel

Mange ROV -systemer opererer fra et ut- og inntakningssystem ”Tether Management System (TMS)”. TMS gir en stabil plattform for ROVen...

”Hairy Fairing” av kabel

Når kablene brukes i undervanns tauing eller installeres i en lignende strømningssituasjon, vil kabelen svinge eller pendle. Denne vibrasjonen av...

Fiberoptiske kabler

Vi tilbyr et utvalg av ulike fiberoptiske alternativer, inkludert enkeltmodus, multimodus, lagt valgfritt stramt bufret, løst i rør, plastrør, med alternative...

Videokabler for undervann

Vi har levert undervannsvideokabel i over 25 år. Vår CS 382 Kabel har blitt en bransje standard Vår CS382 Undervannsvideo...