Blir ofte brukt inne i hydrauliske sylindere, eller for posisjonering av ventilåpninger eller andre anvendelser både undervann eller dekk, hvor det er krav til måling eller posisjonering i en lineær, vinkel eller sirkulært slag. Høy nøyaktighet, repeterbarhet og hastighet og krav til både fysisk robusthet, høye trykk, saltvann, støv, osv. tifredstilles.

Sirkulær Posisjonssensor

Bygget på samme prinsipp og med de samme egenskapene som Linear Posisjonssensor. Sensoren gir et absolutt signal utgang over 290°...

Lineær Posisjonssensor

Lineær Posisjonssensor, hvor du trenger en fullstendig kontroll av en bevegelse. Vår samarbeidspartner har utviklet og produsert lineære posisjonssensorer for mer...