Vi kan tilby omfattende muligheter for trykktesting. QA avdelingen og trenede teknikere utfører hydraulisk, hydrostatisk og helium trykktesting. Vi arranger 3. Parts testing for sertifisering av klasseselskaper som DNV, Lloyds, ABS m. fl.  

Trykk – og heliumtesting

Vår samarbeidspartner besitter og opererer systemer for sertifiserte trykktester i forbindelse med sin produksjon. For tiden har vi 3 hydrostatiske...