Katodisk delaminering beskyttelse

cathodic-delamination
Vi kan tilby beskyttelse mot katodisk delaminering, en prosess som er utviklet for utstyr undervann som kan
utsettes for galvaniske strømninger.Katodisk delaminering beskyttelse brukes hvor elastomerere løsner fra metalloverflater p.g.a. galvaniske strømninger (Eks. støp / terminering av kabel mot konnektorer). Når elastomerere skal støpes mot metall, brukes en ”primer” for å sikre feste. Denne ”primeren” spises bort av galvaniske strømninger. Vi kan tilby et beskyttelsessystem som eliminerer denne prosessen ved å tilføre en barriere mellom metallet og feste – ”primer”.

Dermed reduseres skader og levetiden forlenges.