Fornybar energi produkter – offshore

renewable energy

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby et omfattende utvalg av tjenester til Fornybar Energi Offshore sektor. De har lang erfaring i prosjektering av elektriske tilkoblingssystemer skreddersydd til kundenes spesifikke krav.

Eksempler på fornybare energiprodukter som vi leverer:

– Undervann koplingsbokser, for å muliggjøre en sikker kopling mellom strømgeneratoren og kabelen på havbunnen som sender elektrisk energi tilbake til land. Hver boks er tørr innvendig og er konstruert for høy spenning – sterkstrøm koplinger, lav spenning (signal) koplinger og fiberoptiske koplinger.
– Undervanns konnektorsystemer fra 11kV, 22kV, 33kV.
– Elektriske – og fiberoptiske trykkgjennomføringer til strømgeneratorer for bølge / tidevann energiproduksjon.
– Kabelsystemer som inneholder strøm, signal og fiberoptiske ledere, dimensjonert opp til 11kV og 16 optiske linjer.
– Mekanisk terminering og strekkavlastning for både kabler på havbunn og fritt – hengende – dynamiske kabler.
– Kabeladaptere som har kontrollert påfylling, for bruk mot kabelsystemer som skal fylles.

hydro-renewables-advert_