Lineær Posisjonssensor

Linear TransducerLineær Posisjonssensor, hvor du trenger en fullstendig kontroll av en bevegelse.
Vår samarbeidspartner har utviklet og produsert lineære posisjonssensorer for mer enn 15 år. Mange har operert siden 1996 i overvåking undervannsrørledninger eller ROV trykkutjevning og mer nylig HIPPS ventiler. Mange er sertifisert for eksplosjonsfarlige områder og installert på oljerigger.

Lineære Posisjonssensorer bygges etter kundens oppgitte slaglengde, noe som kan være fra mindre enn 50 mm og opp til 10 meter. Sensoren er ekstremt kompakt. Det er ingen ekstern signal bearbeiding. Utgangsignalet fra ”solid state” sensoren er en analog strøm eller spenningssignal, eller det kan også være digitalt. Sensorene leveres med elektrisk anslutning tilpasset kundens spesifikasjon. Alternativer kan være: Kundespesifisert undervannskontakt, undervannskabel eller flammehemmende halogenfri dekkabel, ”Quick release” – kontakt for overvann eller bare frie ledere.

Vær oppmerksom på følgende fordeler:

– Fullt forseglet, ”solid state” elektronikk / null slitasje,
– Absolutt signal,
– Ingen ekstern signal bearbeiding,
– Analog Utgang (digital opsjon),
– Utmerket sjokk og vibrasjonsmotstand,
– Høy reaksjonshastighet og høy oppløsning,
– E.M.C. testet
– Undervann operasjonsdybde til 6000 meter,
– Overvannsbruk  med ATEX EEx ia, cat 1,2,3 sertifikat
Denne informasjonen er et utgangspunkt. Be om detaljert informasjon. Spesielle design kan gjøres, det være seg forskjellige hus, kabler, kontakter, signalutganger, reversert signalutganger og kombinert lineær posisjonssensor med flere endebrytere.
Kontakt oss for komplett katalognedlasting.