Nød – frakoplingskonnektorer – selvutløsere

Lanyard Release ConnectorsVi leverer hurtigkoplingssystemer som er selvutløsende, tilpasset alle våre elektriske og fiberoptiske konnektorsystemer. Typiske anvendelser er senke – og løftesystemer fra helikoptre, livbåter, bøye –laste systemer eller enhver situasjon hvor hurtigkopling er nødvendig i en nødssituasjon.

Konnektoren er selvutløsende ved at den fjærbelastede koplingshylsen er fiksert til en flens, eller at en aktiveringssnor er festet til koplingshylsen. Låsemekanismen i konnektoren kan ha en kundespesifisert strekklast for å tilpasses anvendelsen. Konnektorsystemet koples lett sammen igjen etter en nød – frakopling.

Undervannskonnektorene er konstruert for å tåle fullt vanntrykk frakoplet.

Aktiveringssnoren for den selvutløsende koplingsmekanismen kan festes til en “loop” I kabelen flere meter fra ditt verdifulle undervannsutstyr. I tilfelle et anker eller en tråler hekter seg i kabelen, vil nød – frakoplingen aktiveres.

Kontakt oss for en diskusjon om hvordan denne teknikken kan brukes til din anvendelse.