Nøytral oppdrift ROV kabler

Neutrally Buoyant Tether CablesUndervannsfarkoster (ROV) har normalt en forbindelse i en kabel ”navlestreng” som leverer elektrisk strøm og fiberoptikk for å overføre data. Denne ”navlestrengen” er også den fysiske koblingen for utsetting og inntakning av farkosten, og videre tilførselslinjen for all operering og manøvrering av farkosten. Ytelsen av farkosten kan bli svekket av drag og vekt av kabelen som i sin tur kan sette seg fast fysiske konstruksjoner.

Nøytral oppdrift ROV Kabler få oppdrift med termisk gummi (TPR) mantelmaterialer som er svært fleksibel og gir god mekanisk motstand. Ekspandert skum polyuretan (ExPU) gir ekstremt lav egenvekt. Tynnere isolasjonsmateriale kan tolereres og vil redusere vekt og diameter. Vi kan lage prototype ”kort prøvelengde” til bedrifter for testing.