Undervannshus og koplingsbokser

pressure housingVi kan tilby standardiserte kundespesifiserte undervannshus – og koplingsbokser.

Undervannshus – og koplingsbokser kan leveres som følgende:
– Kundespesifisert konstruksjon. – Atmosfærisk trykk. – Trykkompensert. – Vakuum tett. – Internt optisk og elektrisk koplet. – Tilgjengelig i et bredt materialspekter. – Doble O – ring tetninger. – Anslutninger / montering av våre eller kundespesifiserte gjennomføringer / konnektorer. – Stort valg av størrelser. – Kundespesifisert trykktest.

Fordeler:
– Kundespesifisert konstruksjon og trykklasse. – kan leveres som komplett system, internt koblet, alle gjennomføringer montert og terminert, trykktestet og sertifisert. – En leverandør.