Koaksial Konnektorer

Coax cableKoaksial teknikk er den mest vanlige måten å sende video signaler. Navnet koaksial refererer til at 2 ledere har en felles akse. Koaksial kabler med RG betegnelse, tilfredsstiller internasjonale krav.

Koaksial teknikk som er mest brukt i video kabler, er RG58/U, RG59/U og RG11/U. Ved bruk i dynamiske anvendelser og i undervannskabler, er det viktig at senter dielektriske er massiv leder.

Både HDM og HRS serier konnektorer kan leveres med koaksiale enkle – eller flerledere. Konnektorene kan brukes for signaler opp mot 2GHz. Den dielektriske innsatsen i konnektorene er konstruert for å motstå fullt trykk frakoplet.